De Minister-President heeft aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal bij brief van 1 november 2017 te kennen gegeven dat enkele wetsvoorstellen zullen worden ingetrokken.

Ten aanzien van verschillende terreinen is beslist dat wetsvoorstellen zullen worden ingetrokken, te weten: op het terrein van Justitie en Veiligheid, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Financiën, Sociale Zaken en werkgelegenheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Op het terrein van Financiën zullen twee wetsvoorstellen worden ingetrokken. Ten eerste zal het wetsvoorstel ‘Vereenvoudiging formeel verkeer Belastingdienst’ met kamerstuknummer 33 714 worden ingetrokken. Ten tweede zal het wetsvoorstel ‘Btw-constructies met (on)roerende zaken’ met kamerstuknummer 30 061 worden ingetrokken.

Tweede Kamer 1 november 2017 34700, nr. 50.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34700-50.html