De Bont Law School

At the office

De Bont Law School (DBLS) at the office is bedoeld om op uw eigen kantoor in één of meer bijeenkomsten op een specifiek formeelrechtelijk of compliance onderwerp te worden bijgepraat vanuit de actualiteit en praktijk. Dat kan tijdens een afzonderlijke sessie maar bijvoorbeeld ook tijdens een VTO.

Onderstaand treft u per rechtsgebied mogelijke onderwerpen.

De bijeenkomst wordt interactief ingestoken en de deelnemers kunnen eigen casusposities inbrengen. Kortom, een cursus op maat!

Een bewijs van deelname zal na afloop aan de deelnemers worden verstrekt.

Voor het aanvragen van een bijeenkomst of voor andere vragen kunt u contact opnemen met Annabel Vissers (regio Amsterdam) of  Anneke Nuyens  (regio Breda).

 

De Bont Law School

Opleiding

De Bont Law School (DBLS) is in 2019 geïnitieerd om fiscale professionals die bijzondere affiniteit hebben met het formele belasting- en sanctierecht een gerichte leergang te bieden. In zes bijeenkomsten werd het formele, proces- en sanctierecht behandeld. Daarbij stonden ook de compliance verplichtingen uit de Wwft en het tuchtrecht op het programma. De afgelopen jaren vond DBLS in Breda, Arnhem en Rotterdam plaats.

De leergang 2024/2025 bestaat uit 5 (losse) bijeenkomsten en vindt plaats in Utrecht.

  • Donderdag 17 oktober 2024 – Controlemethodieken door de belastingdienst
  • Dinsdag 12 november 2024 – Beginselen van behoorlijk bestuur/Navorderen/Naheffen
  • Dinsdag 14 januari 2025 – Boeten
  • Dinsdag 18 februari 2025 – Fiscale procesvoering
  • Dinsdag 11 maart 2025 – WWFT/Witwassen

Flyer De Bont Law School 2024/2025

Voor informatie en inhoudelijk overleg kunt u contact opnemen met  Laura Pietersen