Over de cursus

Het toverwoord ‘compliance’ maakt – tegen wil en dank – een steeds belangrijker onderdeel uit van de advies- en accountantspraktijk. Zowel bij aanvang als gedurende de klantrelatie moeten de verschillende risico’s worden ingeschat en gemonitord en dan ook nog op een commercieel verantwoorde wijze. In de interactieve cursus ‘compliance’ komen de verplichtingen op grond van de Wwft aan bod aan de hand van situaties uit de praktijk. Ook wordt aandacht besteed aan de relatief nieuwe verplichting om internationale ‘constructies’ te melden op grond van de Mandatory Disclosure Richtlijn (DAC6). Naast deze verplichtingen richting de autoriteiten kan worden gedacht aan de verplichtingen die in acht moeten worden genomen naar de cliënt. Die verplichtingen kunnen aan de hand van de tuchtrechtspraak aan bod komen.

 

Mogelijke onderwerpen:

  • WWFT
  • Tuchtrecht
  • DAC6

 

Meer weten?

Voor informatie en inhoudelijk overleg kunt u contact opnemen met Annabel Vissers of mailen naar vissers@debontadvocaten.nl