Belastingadviseurs en accountants zijn in toenemende mate doelwit van onderzoeken door de overheid, met bestuurlijke boeten, strafzaken en civielrechtelijke en tuchtrechtelijke procedures tot gevolg. De Bont Advocaten heeft zich erop toegelegd juist in deze zaken weerwerk te leveren en de zaken in een vroegtijdig stadium te beëindigen. Zo nodig wordt echter tot in hoogste instanties doorgeprocedeerd.

De Bont Advocaten is niet concurrerend met reguliere belastingadvieskantoren. De advocaten en medewerkers van ons kantoor verrichten immers geen (fiscale) advieswerkzaamheden en geen aangiftewerkzaamheden. Evenmin voeren wij aansprakelijkheidsprocedures tegen (belasting)adviseurs.