Fiscale geschillen

Een inspecteur dient onbevangen te zijn; van de Belastingdienst mag worden verwacht dat de feiten zuiver worden vastgesteld en het recht objectief wordt toegepast. De praktijk wijst uit dat dit niet in alle gevallen gebeurt. Met name bij de bestrijding van agressievere belastingstructuren worden feiten geselecteerd en gepresenteerd teneinde een zo hoog mogelijke belastingopbrengst te genereren. Het formele belastingrecht wordt daarbij als een middel gebruikt.

Veelal wordt het belang van de formele regels onderschat en creëert de inspecteur een voorsprongpositie. Slechts door vanaf het begin af aan niet slechts op de inhoud te focussen, maar ook een strategie uit te stippelen waarin de formele spelregels in de gaten worden gehouden en de naleving daarvan door de inspecteur af te dwingen, kan een optimaal eindresultaat worden gewaarborgd. Lees meer…

Financiële strafzaken

Indien aan de zijde van de Belastingdienst, het Openbaar Ministerie of een andere toezichthoudende autoriteit een vermoeden bestaat van een strafbaar feit of strafbare feiten, kan een strafrechtelijk onderzoek worden opgestart. Daarbij worden doorgaans opsporingmethoden ingezet die een vergaande inbreuk maken op vrijheden en de privacy van burgers. Professionele bijstand vanaf het eerste moment is van belang. Opsporingsmedewerkers zijn bedreven en ervaren in het werk dat zij doen, terwijl het voor de betrokkenen in strafrechtelijke onderzoeken over het algemeen de eerste keer is dat zij zoiets meemaken.

Wij staan cliënten bij in de voorfase waarin de FIOD of een andere instantie onderzoek verricht en tijdens de eerste verhoren (zowel verdachte- als getuigenverhoren) worden afgenomen, er informatie (zowel nationaal als internationaal) wordt gevorderd en er invallen plaatsvinden. Ook kan het aangewezen zijn daaraan voorafgaand al voorbereid te worden op mogelijke acties, bijvoorbeeld door verhoortrainingen. Lees meer…