Aan belanghebbende is een naheffingsaanslag en een verzuimboete opgelegd, omdat door belanghebbende niet het gevraagde bewijs is geleverd van het feit dat de auto voor niet meer dan 500 kilometer voor privédoeleinden is gebruikt.

In hoger beroep heeft belanghebbende aangegeven dat het klopt dat niet alle ritten zijn verantwoord in de administratie en dat dit te wijten is aan slordigheid. Ook heeft belanghebbende aangegeven dat hij al jaren op dezelfde manier de kilometeradministratie heeft bijgehouden, omdat hij dacht dat het op deze manier correct was. De inspecteur heeft ten aanzien van de opgelegde boetes het standpunt ingenomen dat deze – mede in het licht van de ontwikkeling in de rechtspraak – dienen te worden gematigd van 40% naar 25% van de nageheven belasting. De inspecteur heeft desgevraagd te kennen gegeven dat ervan uit kan worden gegaan dat sprake is van slordigheid bij het invullen van de kilometeradministratie.

Het Hof overweegt dat (i) de inspecteur slechts vier data heeft aangegeven waarop wel is gereden met de auto, maar de ritten niet zijn verantwoord, en (ii) dat sprake is van slordigheid bij het invullen van de administratie. Het Hof is van oordeel dat onder die omstandigheden slechts sprake is van een marginaal verzuim en acht een boete van 10% passend en geboden.

Hof Den Bosch, 13 augustus 2015

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2015:3217