Aan belanghebbende zijn naheffingsaanslagen omzetbelasting met vergrijpboeten van 25% opgelegd. Volgens Hof Den Bosch heeft belanghebbende niet aannemelijk gemaakt dat het nultarief toegepast kon worden, zodat er terecht naheffingsaanslagen zijn opgelegd over de jaren 2012 en 2013. Belanghebbende stelt als verweer tegen de vergrijpboeten dat eventuele fouten in de aangiften vanwege een overmachtssituatie niet aan hem kunnen worden toegerekend.

Belanghebbende heeft in 2012 en 2013 gehandeld in shampoos en aanverwante artikelen. Deze goederen zijn, tegen contante betaling, in Duitsland gekocht bij drie leveranciers. Door twijfels over de authenticiteit van diverse overgelegde vrachtbrieven en verkoopfacturen heeft belanghebbende volgens het hof niet aannemelijk gemaakt dat de goederen zijn geëxporteerd naar Libanon en heeft de inspecteur terecht omzetbelasting nageheven.

Ten aanzien van de vergrijpboeten overweegt het hof dat het door de belanghebbende geschetste scenario – dat hij alle originele bescheiden heeft overgelegd aan zijn accountant – niet kan worden uitgesloten. Ook kan niet worden uitgesloten dat de accountant het, niet aan belanghebbende toerekenbare, verwijt valt te maken dat overgelegde bescheiden onjuist zijn verwerkt en dat (daardoor) onjuist aangiften omzetbelasting zijn gedaan. Het hof overweegt dat deze twijfel niet voor rekening van belanghebbende hoort te komen.

In het door belanghebbende geschetste scenario is het mogelijk dat ten tijde van het doen van de aangiften stukken aanwezig zijn geweest die belanghebbende wellicht heeft overgelegd aan zijn accountant, en waaruit de toepassing van het nihiltarief wel had kunnen blijken, en die nadien door toedoen van het kantoor van de (overleden) accountant wellicht in het ongerede zijn geraakt. Dat de achteraf overgelegde bewijsstukken rommelig overkomen, doet niets af aan het feit dat de inspecteur opzet of grove schuld moet aantonen.

Het hof verklaart het hoger beroep tegen de vergrijpboeten gegrond en vernietigt deze.

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 15 juni 2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:1896.