Naar aanleiding van de uitzending van het tv-programma Zembla (op 24 oktober 2016) zijn Kamervragen gesteld aan de staatssecretaris van Financiën. Uit het programma zou blijken dat de opbrengsten van btw-fraude met CO₂-emissierechten zouden worden gebruikt om terrorisme te financieren.

De staatssecretaris benadrukt dat zowel op nationaal als op internationaal niveau het kabinet zeer actief is bij het tegengaan van terrorismefinanciering. In 2009 is de FIOD een strafrechtelijk onderzoek gestart naar btw-fraude met CO₂-emissierechten. Daarbij zijn ook in Nederland gevestigde/woonachtige (rechts)personen onderzocht. Het Openbaar Ministerie zal een vervolgbeslissing nemen over het ingediende proces-verbaal. Door de FIOD worden geen andere strafrechtelijke onderzoeken uitgevoerd naar btw-fraude met CO₂-emissierechten in Nederland.

Verder meldt de staatssecretaris dat tijdens een bespreking bij Europol is meegedeeld dat er in Italië een omvangrijke fraude met CO₂-emissierechten in onderzoek was. Daarop zou de FIOD onderzocht hebben of de Italiaanse autoriteiten over relevante informatie beschikte. De informatie die is verstrekt, had geen betrekking op ondernemingen die in Nederland waren gevestigd.

Tot slot geeft de staatssecretaris aan dat hij bij de motie Groot rekening zal houden bij de beoordeling van eventuele voorstellen van de Europese Commissie op het punt van informatie-uitwisseling tussen Eurofisc en Europol respectievelijk OLAF. Het wachten is volgens de staatssecretaris nu op de voorstellen van de Europese Commissie naar aanleiding van de door Ecofin Raad aanvaarde Raadsconclusies over deze onderwerpen. Zodra de Europese Commissie voorstellen presenteert, zal de staatssecretaris bij de bepaling van het Nederlandse standpunt over die voorstellen rekening houden met de motie Groot.

Ministerie van Financiën 1 november 2016, Brief over btw-carrouselfraude en antwoord op Kamervragen

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/documenten/kamerstukken/2016/11/01/brief-over-btw-carrouselfraude-en-antwoord-op-kamervragen