Staatssecretaris van Rij geeft antwoord op vragen naar aanleiding van het bericht van Eenvandaag van 29 oktober 2021 over de ruim 200 belastingadviseurs die door het Combiteam Aanpak Facilitators (CAF) zijn aangemerkt als ‘facilitator’.

Het CAF is in september 2013 opgericht met als doel het detecteren, analyseren en stoppen van fraude door ‘facilitators’. Het CAF richtte zich met name op facilitators waarvan het vermoeden bestond dat zij onjuiste verzoeken en/of aanvragen indienden ten behoeve van hun cliënten. Een van de signalen kon zijn dat de opgevoerde aftrekposten in de aangiften in zeer ruime mate uitstegen boven het landelijk gemiddelde. Deze aangiften werden vervolgens onderzocht. Het onderhanden werk van het CAF is per 3 juli 2020 opgeschort.

Tot dat moment zijn in totaal 218 zaken opgevoerd waarbij belastingadviseurs mogelijk betrokken waren als ‘facilitator’ van mogelijke fraude.

De staatssecretaris laat verder weten dat hij het wenselijk acht dat volledige duidelijkheid komt over de werkwijze en de onderzoeken van het CAF. Een externe partij zal dit gaan onderzoeken.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/02/21/antwoorden-kamervragen-belastingadviseurs-bestempeld-als-fraudeur