Verdachte is door de rechtbank veroordeeld voor het medeplegen van valsheid in geschrift, oplichting gepleegd door een rechtspersoon, terwijl tot het feit opdracht is gegeven en witwassen.

De rechtbank verwijt de verdachte dat hij via zijn gastouderbureau ouders heeft benaderd met de vraag of zij ook van een oppas gebruik maakten voor hun kind of kinderen. Indien dat het geval was, werd de ouders door de consulenten van het gastouderbureau voorgehouden dat zij voor kinderopvangtoeslag in aanmerking konden komen als zij zich middels een overeenkomst bij het gastouderbureau aansloten. De rechtbank verwijt de verdachte dat aanvragen met terugwerkende kracht werden ingediend terwijl op dat moment (nog) niet aan alle (kwaliteits)eisen voor kinderopvangtoeslag werd voldaan.

De rechtbank concludeert dat de verdachte middels zijn gastouderbureau op grote schaal misbruik heeft gemaakt van een toeslagregeling die bedoeld was om werkende ouders te ondersteunen bij de opvang van hun kinderen, en die, mede naar aanleiding van misbruik van de regeling, aanzienlijk is versoberd. Wel komt de rechtbank tot een aanzienlijk lagere straf van 18 maanden, dan de door officier van justitie geƫiste 30 maanden.

Rechtbank Noord-Holland, 4 juni 2015, ECLI:NL:RBNNE:2015:2667
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNNE:2015:2667&keyword=fraude