Op dinsdag 8 september 2015 zal De Bont Advocaten de eerste ‘Dag van de belastingadviseur’ organiseren. Deze dag -die georganiseerd wordt in Grand Hotel Karel V te Utrecht- begint om 15.00 uur en eindigt om circa 18.00 uur met aansluitend een aangeklede borrel.

Een eerste deel van deze middag zal worden besteed aan stellingen c.q. een debat over de straf- en boeterechtelijke risico’s van de belastingadviseur. Vervolgens zal er worden gedebatteerd over de aard, inhoud en de formele kaders van het beroep van de belastingadviseur. Als afsluiter zal het onderwerp ‘procederen bij de belastingrechter’ aan bod komen.

Programma

14.30 uur Inschrijving en ontvangst met koffie/thee in de Unico van Wassenaerzaal

15.00 uur Opening programma door Jojanneke Sitsen van De Bont advocaten

15.05 uur Inleidingen van de heer mr. W. Bollen, officier van justitie van het Functioneel Parket te Zwolle, en Hans Peek van De Bont advocaten over de strafrechtelijke vervolging van facilitators door het Openbaar Ministerie met de nodige ‘do’s and don’ts’

16.00 Inleiding van de heer dr. E. Poelmann verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en de Belastingdienst over de aanpak van facilitators binnen de Belastingdienst

16.30 Inleiding van de heer mr. W.J.M Vennix RB, voorzitter van de vereniging Register Belastingadviseurs over de toekomst van het beroep van de belastingadviseur

17.00 uur Pauze

17.15 uur Inleidingen van mevrouw mr. A. Beukers-Van Dooren, rechter in de belastingkamer van de rechtbank Zeeland-West Brabant, en Guido de Bont verbonden aan de Erasmus Universiteit en De Bont advocaten over het procederen voor de belastingrechter.

18.15 uur Vragen, discussie en debat

18.30 uur Aangeklede borrel

20.00 uur Einde

Aanmelding

Aanmelding kan via info@debontadvocaten.nl. Voor deelname zullen opleidingspunten worden toegekend. Er zijn overigens geen kosten verbonden aan deelname. Gezien het beperkte aantal plaatsen geldt, wie het eerst komt…

Bereikbaarheid

Karel V ligt aan het Geertebolwerk 1 3511 XA te Utrecht. Dit is op loopafstand van het Centraal Station Utrecht. Parkeren kan op de (beperkt in aantal) parkeerplaatsen van Karel V of in Parkeergarage Springweg, Strosteeg 83.