De Ledenvergadering van beroepsorganisatie NBA heeft met grote meerderheid (69%) ingestemd met de invoering van de eed voor accountants, die bij moet dragen aan herstel van vertrouwen in het accountantsberoep.

De nieuwe beroepseed stelt dat de accountant zich ervan bewust is te moeten handelen in het algemeen belang en zich houdt aan de beginselen van integriteit, objectiviteit, vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid. De tekst is gebaseerd op de bestaande gedragscode voor accountants.

Alle ingeschreven actieve accountants moeten de eed afleggen voor 1 mei 2017. Nieuwe accountants leggen de eed af bij de uitreiking van hun diploma of binnen drie maanden na inschrijving in het register. De eed kan ook in het Fries of het Engels worden afgelegd.

De invoering van een beroepseed voor accountants is de eerstgenoemde maatregel uit het verbeterplan voor de sector ‘In het publiek belang’, dat in september 2014 werd gepresenteerd, als antwoord op kritiek op het functioneren van accountants. Doelstelling is om de implementatie van de maatregelen uit het plan, eind 2017 afgerond te hebben.

Nieuwsbericht NBA 17 mei 2016

https://www.nba.nl/Actueel/Nieuws/Nieuwsarchief/Accountants-kiezen-voor-beroepseed/