Al eerder berichtten wij over aankomende wijzigingen in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme als gevolg van aanpassingen van de Vierde Witwasrichtlijn, waaronder de introductie van een UBO-register en meer informatie-uitwisselingsmogelijkheden voor Wwft-toezichthouders. De planning was dat deze wijzigingen op 10 januari 2020 van kracht zouden worden, net op tijd om te voldoen aan de Europese verplichting om de gewijzigde richtlijn tijdig in de Nederlandse wet te implementeren. Deze planning is niet gehaald door vertraging in de behandeling in de Tweede Kamer, die de betreffende wetsvoorstellen op 10 december 2019 aannam.

Op 28 januari 2020 staat nu de behandeling in de Eerste Kamer gepland, daarna zal duidelijk worden of en wanneer de betreffende wetsvoorstellen van kracht worden.

Tweede-Kamerbehandeling wetsvoorstel UBO-register

De inhoudelijke behandeling van het UBO-register in de Tweede Kamer vond plaats op 3 december 2019. De Tweede Kamer heeft wijzigingen in het wetsvoorstel voor het UBO-register aangebracht. Zo is een extra waarborg gecreëerd bij raadpleging van het UBO-register. Derden moeten zich hiervoor identificeren en UBO’s krijgen inzicht in hoe vaak ze zijn opgezocht in het register. Daarnaast heeft de Tweede Kamer de wet aangepast zodat ook (UBO’s van) kerkgenootschappen zich in het UBO-register moeten registreren.

In de Tweede Kamer is verder besproken dat het UBO-register vanaf het aannemen van het wetsvoorstel gereed kan zijn, maar dat er dan nog een ‘vulproces’ van achttien maanden nodig is. Alle relevante entiteiten zullen in die periode worden aangeschreven en aangespoord worden om zich te registreren.

Het aangepaste wetsvoorstel ligt nu bij de Eerste Kamer. Dat geldt ook voor het hiermee verband houdende wetsvoorstel voor aanpassingen in de Wwft.

Aanpassing Wwft per 1 januari 2020

Per 1 januari 2020 is wel een andere wijziging in de Wwft van kracht geworden. Dit betreft de mogelijkheid voor het Bureau Financieel Toezicht om informatie te verstrekken aan de AFM. Het gaat daarbij om Wwft-toezichtsinformatie die het BFT heeft over accountants die onder toezicht staan van de AFM en die de AFM vervolgens kan gebruiken in het Wwft-toezicht dat de AFM uitvoert. De wet die deze informatie-uitwisseling toelaat was al op 3 juli 2019 aangenomen maar is nu dus ook van kracht geworden.