Het Openbaar Ministerie heeft het jaarverslag 2016 “Het OM in beweging” van Parket Noord-Nederland gepubliceerd. In het jaarverslag wordt op diverse onderwerpen ingegaan, waaronder fraude.

Zo volgt onder meer uit het jaarverslag dat de politie en het Openbaar Ministerie afgelopen jaar veel tijd zouden hebben geïnvesteerd in het beter zicht krijgen op fraudezaken in Noord-Nederland. Omdat fraude het economische verkeer tussen burgers onderling verstoort en het vertrouwen in de overheid ondermijnt, alsmede omdat de integriteit van stelsels als de financiële markten en het zorgstelsel eronder lijdt, zou bestrijding van fraude één van de prioriteiten van het Openbaar Ministerie zijn. In dat kader zou onder meer een speciaal ondermijningsteam zijn opgezet en zouden meer financieel specialisten zijn geworven. Volgens het jaarverslag zal deze ontwikkeling in 2017 verder gestalte krijgen.

OM Arrondissementsparket Noord-Nederland, 23 mei 2017

https://www.om.nl/organisatie/landingspagina/noord-nederland/jaarbericht-2016/