Het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) heeft de samenwerking met twee Afrikaanse landen versterkt. Op 8 juli jl. is er door OLAF een nieuwe regeling ondertekend met Angola en Senegal, teneinde fraude met ontwikkelingshulp en corruptie te bestrijden.

De regeling is tot stand gekomen met als doel de samenwerking in de strijd tegen fraude met ontwikkelingshulp in Afrika te verbeteren door de uitwisseling van informatie te vergemakkelijken en door gezamenlijk onderzoek uit te gaan voeren. OLAF werkt samen met een groot aantal partnerorganisaties in niet-EU-landen om ervoor te zorgen dat de ontwikkeling van de EU en de humanitaire hulp de beoogde doelen bereikt.

Instantie: OLAF
Datum nieuwsbericht: 10-07-2015

http://ec.europa.eu/anti_fraud/media-corner/press-releases/press-releases/2015/20150710_01_en.htm