Het Europees Bureau voor fraudebestrijding, OLAF, heeft haar jaarverslag over 2016 gepubliceerd. Uit het jaarverslag komt onder andere naar voren dat OLAF 219 onderzoeken startte en 272 onderzoeken afsloot. Daarnaast deed OLAF 346 aanbevelingen aan de autoriteiten van de lidstaten en de EU om in totaal 631 miljoen EUR terug te vorderen ten gunste van de EU-begroting. De duur van een gemiddeld onderzoek was 18,9 maanden.

OLAF heeft geanalyseerd op welke manieren er veel met EU-gelden wordt gefraudeerd. Uit de analyse blijkt volgens OLAF dat met overheidsopdrachten en onderzoek subsidies veel wordt gefraudeerd. Ook komt naar voren dat criminele netwerken door middel van complexe transnationale regelingen proberen geen douanerechten te betalen.

The OLAF report 2016

https://ec.europa.eu/anti-fraud/sites/antifraud/files/olaf_report_2016_en.pdf