Uit een nieuwsbericht van ‘Europa Nu’ volgt dat de EU-commissaris Moscovici (Belastingen) de lidstaten van de EU heeft opgeroepen snel in te stemmen met zijn voorstel om belastingontwijking via belastingadviseurs en andere tussenpersonen aan te pakken. Zijn voorstel werd eerder in Brussel gepresenteerd.

Het voorstel luidt dat consulenten, bankiers, accountants en advocaten die fiscale constructies via het buitenland voor hun klanten opzetten om minder belasting te hoeven afdragen, voortaan verplicht worden om dit te melden bij de (nationale) Belastingdienst. Ook zou het voorstel ertoe moeten leiden dat forse sancties kunnen worden opgelegd aan personen die weigeren mee te werken om de constructies te melden. Indien de tussenpersoon, bijvoorbeeld een advocaat, beroepsgeheim heeft, of niet in de EU gevestigd is, dan zou de meldingsplicht voor de belastingplichtige zelf gelden.

Uit het nieuwsbericht blijkt verder dat Europarlementariërs content zijn met de strengere aanpak tegen belastingontwijking. Ook zou er volgens de parlementariërs een zwarte lijst moeten komen die ervoor zorgt dat malafide belastingadviseurs niet meer aan de slag kunnen.

Europa Nu 21 juni 2017, Aanpak ‘foute’ belastingadviseur heeft haast

http://www.europa-nu.nl/id/vkf9iaf0gwzd/nieuws/aanpak_foute_belastingadviseur_heeft?ctx=vh6ukzb3nnt0