De Chinese douane autoriteiten en OLAF ondertekenden op 29 juni 2015 een regeling voor strategische administratieve samenwerking in OLAF-douaneonderzoeken. De overeenkomst omvat mede een actieplan met concrete maatregelen voor nauwe samenwerking bij douaneonderzoeken over het zogenaamd onderwaarderen van goederen bij invoer. Bij onderwaardering gaat het om importeurs die de douanewaarde van hun goederen volgens OLAF (veel) te laag aangeven. Door onjuist een lagere douanewaarde te hanteren worden te weinig invoerrechten geheven. De regeling geldt in beginsel tot 2018.

Instantie: OLAF
Datum nieuwsbericht: 01-07-2015

http://ec.europa.eu/anti_fraud/documents/press-releases/2015/01072015_olaf_signs_saca_with_chinese_customs_en.pdf