Eiseres exploiteert een handel in caravans. Tot 2007 als eenmanszaak, vanaf 2007 in firmaverband. In 2009 stelt de Belastingdienst een boekenonderzoek in. Op basis van dit onderzoek stelt de Belastingdienst zich op het standpunt dat eiseres ten onrechte de margeregeling heeft toegepast op de in het geding zijnde leveringen van caravans. De door eiseres verkochte caravans zouden nieuw zijn en daarmee niet vallen onder de margeregeling.

Eiseres is inmiddels strafrechtelijk veroordeeld voor het doen van onjuiste aangiftes omzetbelasting. Daarnaast heeft de Inspecteur voor de periode 1 januari 2007 t/m 31 december 2008 een naheffingsaanslag omzetbelasting opgelegd. Eiseres is hiertegen in bezwaar gekomen en heeft beroep ingesteld.

Voor de rechtbank is in geschil of de naheffingsaanslag terecht is opgelegd. Eiseres heeft onder meer betoogd dat dit niet het geval is, omdat zij op het verkeerde been is gezet door de leverancier van de caravans.

De rechtbank overweegt dat een dergelijk beroep enkel slaagt, indien “(…) eiseres alles heeft gedaan wat redelijkerwijs van haar kan worden verlangd om ervoor te zorgen dat zij door de handelingen die zij verricht niet betrokken raakt bij onregelmatigheden of belastingfraude.”

Aan deze zorgvuldigheidseis voldoet eiseres naar de mening van de rechtbank niet. Uit het boekenonderzoek en de bewijsmiddelen bij het strafvonnis volgt dat er voldoende aanwijzingen zijn dat de caravans niet tweedehands zijn. Dit had voor eiseres aanleiding moeten zijn nader onderzoek te verrichten naar de juistheid van de verklaringen van de leverancier van de caravans.

Naar het oordeel van de rechtbank is gesteld noch gebleken dat eiseres een dergelijk onderzoek heeft verricht. Nu de rechtbank meent dat de margeregeling ten onrechte is toegepast, is de naheffingsaanslag volgens de rechtbank terecht opgelegd.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBGEL:2016:979