Klacht BFT ongebruikelijke transactie
Het BFT heeft een klacht tegen een accountant ingediend wegens overtreding van de Wwft. Volgens het BFT heeft de accountant nagelaten onderzoek te doen naar de bron van de geldstroom van een aantal leningen van bij elkaar € 245.000. De geldschieters waren afkomstig uit Turkije, dan wel Oekraïne. De betreffende accountant weerspreekt de klachten. Uitspraak volgt over 14 weken.

Reikwijdte beroepsgeheim accountant
Eind 2015 is klager, een advocate, met onenigheid vetrokken uit een Engels vennootschap, gevestigd in Gelderland, waarin zij met twee collega’s participeerde. Haar voormalige compagnons eisen ca. € 50.000 van haar. De advocate wil inzage in de onderliggende stukken van de jaarrekening van 2014. Zij was evenwel op geen enkele manier betrokken bij de samenstelling van de jaarrekening of de nabespreking ervan. De accountant voelt zich gehouden aan zijn beroepsgeheim en weigert de stukken te verstrekken. De advocate stelt dat zij recht heeft op inzage van de stukken, nu zij destijds participeerde in de vennootschap. De advocate dient een tuchtklacht in. Over 14 weken volgt de uitspraak.

Nieuwsberichten Accountantweek

http://accountantweek.nl/artikel/klacht-bft-accountant-negeerde-risico-van-witwassen-of-financiering-terrorisme
http://accountantweek.nl/artikel/beroepsgeheim-brengt-registeraccountant-voor-tuchtrechter