De inspecteur legt aan een wasserij een naheffingsaanslag loonheffingen op van ruim € 400.000 met een vergrijpboete van bijna € 200.000. De naheffingsaanslag is opgelegd nadat uit een boekenonderzoek is gebleken dat twee werknemers van de wasserij zwart werden uitbetaald. In geschil is onder meer of de schattingen van de inspecteur redelijk zijn en of de boete tijdig is aangekondigd nu de vof reeds is ontbonden.

Belanghebbende dreef een wasserij in de vorm van een vennootschap onder firma. De wasserij had verschillende klanten waaronder hotels, restaurants en linnenverhuurbedrijven, voor wie zij linnengoed reinigde, streek en vouwde. Met ingang van 24 april 2014 is een besloten vennootschap opgericht, waarin de activiteiten van de wasserij zijn voortgezet. De vennootschap onder firma heeft haar activiteiten per 31 mei 2014 beëindigd. Op 31 oktober 2017 is aan belanghebbende een kennisgeving gestuurd tot het opleggen van een vergrijpboete op grond van art. 67f AWR vanwege het niet (tijdig) betalen van de loonheffingen.

De rechtbank overweegt ten aanzien van de correcties dat de schattingen van de inspecteur niet willekeurig zijn en in stand kunnen blijven. Daarbij kon de inspecteur volgens de rechtbank op basis van getuigenverklaringen van medewerkers tot de schattingen komen die hij gemaakt heeft. Deze zullen volgens de rechtbank op sommige punten te hoog, maar zal op andere punten ook te laag kunnen zijn. Door flink onder de gemiddelde branchepercentage te gaan zitten, heeft de inspecteur volgens de rechtbank hiervoor voldoende “buffer” ingebouwd. Belanghebbende heeft onvoldoende aangevoerd om te doen blijken dat een lager loon zou zijn genoten.

Ten aanzien van de vergrijpboete heeft de inspecteur op de zitting verklaard dat deze vernietigd dient te worden, omdat de kennisgeving pas op 31 oktober 2017 verstuurd is, terwijl de vennootschap onder firma al in 2014 ontbonden was. De rechtbank is het daarmee eens en vernietigt de vergrijpboete.

Rechtbank Noord-Holland 7 september 2021, ECLI:NL:RBNHO:2021:9965 (gepubliceerd op 8 november 2021)