De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel Doorberekening kosten tucht en toezicht aan juridische beroepen goedgekeurd.

In het wetsvoorstel staat dat de kosten van het toezicht op onder andere notarissen doorberekend zal worden aan de beroepsgroep zelf, evenals de kosten van de tuchtrechtspraak. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie denkt dat doorbelasting zorgt voor een efficiënte wijze van kwaliteits- en integriteitsbewaking door de beroepsgroep. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (hierna: KNB) schrijft in haar brief dat dit niet klopt. De beroepsorganisatie heeft namelijk al sinds de jaren ‘90 een effectieve klachtenbemiddeling. In 2015 werd er in 397 gevallen door de KNB bemiddeld en slechts in een paar procent hiervan kwam het tot een klacht bij de tuchtrechter.

Met het wetsvoorstel houdt de regering vast aan het zogenaamde profijtbeginsel en stelt dat de juridische beroepsgroepen en hun cliënten meer baat hebben bij goed tuchtrecht en toezicht dan de maatschappij in zijn geheel. De regering negeert hiermee niet alleen de eerdere argumenten van de KNB maar slaat ook het advies van de Raad van State in de wind. Die stelde dat ‘Het toezicht is gericht op bescherming van klanten van de beroepsgroepen tegen een onzorgvuldige behandeling en ter bescherming van de maatschappij tegen misbruik van de van overheidswege toegekende bevoegdheden. Het profijt van het toezicht geldt in die zin ook de maatschappij als geheel’.

Met het aannemen van het wetsvoorstel werd de door de SP ingediende motie om het wetsvoorstel van tafel te krijgen, verworpen. Het pleidooi van de SP om eerst samen met de juridische beroepsgroepen en toezichthouders te onderzoeken hoe het toezicht op juridische beroepen efficiënter kan, kon niet op brede steun rekenen.

Het voorstel van de PvdA en VVD om de beroepsorganisaties een grondslag te geven om bij verordening de kosten voor toezicht en tuchtrechtspraak door te berekenen aan hun leden, werd wel aangenomen.

Naar verwachting zal de Eerste Kamer zich op korte termijn over het wetsvoorstel buigen. De KNB zal de Eerste Kamer proberen te overtuigen om de doorberekening van de kosten van tucht en toezicht op het notariaat tegen te houden.

De KNB verzet zich tegen de doorberekening, met het argument dat het belang en het rechtsstatelijke karakter van het ambt van notaris in het wetsvoorstel niet wordt onderkend.

Nieuwsbericht 26 januari 2016

http://www.knb.nl/nieuwsberichten/wetsvoorstel-tucht-en-toezicht-goedgekeurd-door-tweede-kamer

http://www.knb.nl/nieuwsberichten/doorberekening-kosten-toezicht-en-tuchtrecht-zorgt-niet-voor-extra-kwaliteitsbewaking

http://www.knb.nl/nieuwsberichten/minister-doof-voor-kritiek-op-wetsvoorstel-over-kosten-toezicht-en-tuchtrecht