De Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland) publiceerde deze maand haar jaaroverzicht van 2015. Het blijkt dat er ruim 312.000 meldingen van ongebruikelijke transacties zijn ontvangen. Dat is bijna 35.000 transacties meer ten opzichte van vorig jaar en is een aanzienlijke toename. Het kan volgens het nieuwsbericht duiden op een toegenomen bewustzijn en alertheid bij de meldplichtige instellingen.

De FIU-Nederland analyseert en onderzoekt ontvangen meldingen van ongebruikelijke transacties en verklaart deze ‘verdacht’ als daartoe aanleiding is. In 2015 heeft de FIU-Nederland 6.382 dossiers met daarin 40.959 transacties verdacht verklaard en ter beschikking gesteld aan de opsporingsinstanties. Ook hier is sprake van een toename ten opzichte van vorig jaar.

In totaal vertegenwoordigen deze transacties een waarde van bijna € 2 miljard, variërend van € 100 tot tientallen miljoenen euro’s per transactie. Het dossier bevat niet alleen nieuwe transacties maar ook meldingen uit voorgaande jaren die door nieuwe feiten alsnog als verdacht verklaard kunnen worden. De FIU-Nederland stelt dat hiermee een significante bijdrage te hebben geleverd aan talloze nationale en internationale opsporingsonderzoeken. Daarnaast is actief de samenwerking opgezocht met de verschillende meldende instellingen om zo de kwaliteit van de informatie waarover zij beschikken en het gebruik ervan te optimaliseren.

Bron:
https://www.fiu-nederland.nl/nl/jaaroverzicht-2015-gepubliceerd