De Nederlandse fiscus heeft nieuwe stappen gezet in zijn offensief tegen zwartspaarders. De Belastingdienst heeft de Zwitserse federale belastingdienst (FTA) op 23 juli jl. gevraagd te assisteren bij het opsporen van Nederlandse klanten van de Zwitserse bank UBS. Het verzoek is gedaan op grond van het verdrag dat Nederland en Zwitserland in 2010 hebben gesloten.

Het informatieverzoek betreft onbekende rekeninghouders met een spaartegoed van € 1500 of meer die gedurende de periode 1 februari 2013 tot en met 31 december 2014 voldeden aan de volgende criteria:

1. De persoon was rekeninghouder bij de UBS in Zwitserland.
2. De rekeninghouder had een woonadres in Nederland.
3. De rekeninghouder heeft een brief ontvangen van de UBS waarin werd vermeld dat de rekeninghouder zijn rekening bij de UBS moest opheffen, tenzij de rekeninghouder kan bewijzen dat hij zijn rekening vrijwillig heeft opgeheven.
4. De rekeninghouder heeft niet aan de bank laten zien dat hij heeft voldaan aan de tax compliance.

Indien een rekeninghouder voldoet aan deze criteria, dient hij zich te melden. Doet hij dit niet, dan wordt een ‘anonieme’ oproep daartoe geplaatst in de Swiss Federal Gazette. Daaronder valt het vermelden van naam of initialen, de geboortedatum en het land van herkomst.

De FTA wijst op de mogelijkheid om in Zwitserland in bezwaar te gaan. Volgens het FD kan als argument dienen dat de Belastingdienst zich bezig houdt met een ‘fishing expedition’. Een ander (mogelijk) alternatief is in Nederland een beroep doen op de inkeerregeling.

Financieel Dagblad, 27 september 2015 ‘Fiscus jaagt op Nederlandse klanten UBS’
Zie ook Fiscaal Up to Date met kenmerk FutD 2015-2340

http://fd.nl/ondernemen/1120440/fiscus-jaagt-op-zwitserse-klanten-ubs http://www.futd.nl/fiscaal-nieuws/9011/fiscus-vist-verder-naar-zwartspaarders-bij-zwitserse-banken/