Uit een persbericht van de FIOD is gebleken dat er meerdere doorzoekingen zijn gedaan in strafrechtelijke onderzoeken naar vermeende zwartspaarders. Het zou gaan om een man en twee broers die worden verdacht van het niet verstrekken van informatie aan de Belastingdienst en het opzettelijk doen van onjuiste aangiften inkomstenbelasting.

Het bericht luidt dat de Belastingdienst in 2015 een groepsverzoek heeft gedaan aan de Zwitserse overheid inzake een Zwitserse bank. Dit verzoek strekte ertoe om gegevens in handen te krijgen van een bepaalde groep Nederlandse rekeninghouders die klant zijn bij die Zwitserse bank. De Belastingdienst heeft van de Zwitserse overheid informatie ontvangen en vervolgens inlichtingen gevraagd bij de verdachten. De verdachten zouden niet hebben voldaan aan de verplichting om de gevraagde informatie te verstrekken alsmede het banksaldo niet (volledig) hebben opgegeven in de aangiften waardoor onjuiste aangiften inkomstenbelasting zouden zijn gedaan.

De FIOD heeft van de Belastingdienst gegevens ontvangen van de Nederlanders die weigeren om de gevraagde informatie te verstrekken en onjuiste aangifte inkomstenbelasting zouden hebben gedaan.

Met deze twee strafrechtelijke onderzoeken zou de FIOD – blijkens het persbericht – een start hebben gemaakt in een reeks strafrechtelijke onderzoeken naar Nederlanders die weigeren om desgevraagd inlichtingen te verschaffen aan de Belastingdienst over hun buitenlandse vermogen.

Nieuwsbericht FIOD 7 november 2017, FIOD start onderzoeken naar Nederlanders die geen informatie verstrekken over buitenlands vermogen

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/fiod/nieuws/fiod-start-onderzoeken-naar-nederlanders-die-geen-informatie-verstrekken-over-buitenlands-vermogen