De stichting Tuchtrecht Banken is verantwoordelijk voor de uitvoering van het tuchtrecht in de bankensector. Dit onafhankelijke instituut is op 1 april 2015 ingesteld door de Nederlandse Vereniging van Banken. Klachten worden behandeld door een onafhankelijke tuchtcommissie van deskundigen en juristen. De Algemeen directeur beslist een klacht ook daadwerkelijk aan de Tuchtcommissie wordt voorgelegd.  De bankierseed zit nog altijd in de opstartfase.

Consumenten en banken deden in totaal 57 meldingen van vermeende overtredingen van de vorig jaar ingestelde gedragscode. Daarvan zijn er 43 afgewezen, wat betekent dat zij niet voorgelegd werden aan de onafhankelijke Tuchtcommissie. De belangrijkste redenen voor door afwijzing was dat de vermeende overtredingen plaatsvonden vóór 1 april 2015, de dag dat de Bankiers-eed wettelijke van kracht werd. De andere veertien zaken zijn momenteel nog in onderzoek.

Het tuchtrecht voor bankiers is in het leven geroepen om het vertrouwen in de financiële sector te herstellen. Afgelopen jaar hebben meer dan 80.000 mensen in de sector de vereiste beloftes gedaan. Bij overtreding van de gedragsregels kunnen medewerkers individueel worden gestraft via het tuchtrecht. De straffen kunnen variëren van een berisping tot een beroepsverbod voor drie jaar.

Persbericht, Amsterdam 2 april 2016 op www.tuchtrechtbanken.nl

https://www.accountant.nl/nieuws/2016/4/rustig-eerste-jaar-bankentuchtrecht/?ctx=news-take%2820%29

http://accountantweek.nl/artikel/eerste-jaar-tuchtrecht-banken-57-meldingen-14-zaken-in-onderzoek