Belanghebbende is in 2015 enig aandeelhouder en enig werknemer van zijn BV. In de aangifte inkomstenbelasting 2015 heeft belanghebbende loon van zijn BV aangegeven ten bedrage van € 32.749 en daarbij vermeld dat er € 10.370 loonheffing door de BV is ingehouden. In 2016 heeft de inspecteur een boekenonderzoek verricht. De inspecteur heeft bij het onderzoek geconstateerd dat geen recht bestaat op verrekening van voorheffingen, omdat de BV geen loonheffing heeft afgedragen. De inspecteur heeft daarop over het jaar 2015 een navorderingsaanslag opgelegd alsmede een vergrijpboete van 50%. In geschil is onder meer of de vergrijpboete terecht is opgelegd.

Naar het oordeel van de Rechtbank is belanghebbende niet te goeder trouw. Belanghebbende was als directeur grootaandeelhouder feitelijk zijn eigen werkgever waardoor hij had moeten weten dat er geen loonheffing was afgedragen. De BV had immers over dit jaar en eerdere jaren geen loonadministratie gevoerd en zich nooit als inhoudingsplichtige aangemeld bij de belastingdienst. Belanghebbende heeft ook volstrekt niet aannemelijk gemaakt dat de BV desondanks enig bedrag heeft ingehouden met het oogmerk van afdracht. Dat de BV feitelijk werd bestuurd door een curator doet aan het vorenstaande niet af. De curator was immers niet eerder dan met ingang van 10 november 2015 in beeld. Weliswaar dateert de jaaropgave van na die tijd, maar belanghebbende moet voor die tijd al van de gang van zaken bij de BV op de hoogte zijn geweest. Dat er een adviseur is betrokken bij indiening van de aangifte helpt belanghebbende om dezelfde reden evenmin. De navorderingsaanslag is dan ook terecht opgelegd.

De vergrijpboete acht de Rechtbank passend en geboden. De Rechtbank is van oordeel dat de inspecteur aannemelijk heeft gemaakt dat sprake is van voorwaardelijk opzet om ten onrechte loonheffing als voorheffing in de aangifte inkomstenbelasting op te nemen. Belanghebbende moet hebben geweten dat de BV de loonheffing niet heeft ingehouden.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2020:4886