De Europese Commissie (hierna: EC) maakt het in het kader van de strijd tegen btw-carrouselfraude voor lidstaten die aan bepaalde voorwaarden voldoen mogelijk om tijdelijk de verschuldigde btw op binnenlandse leveringen en diensten tussen ondernemers te verleggen naar de afnemer van die prestatie. Het gaat hierbij om factuurbedragen boven de EUR 10.000. Met deze tijdelijke maatregel die loopt tot 20 juni 2022 loopt de EC vooruit op voorstellen voor een definitief btw-systeem op basis van het bestemmingslandbeginsel.

Bij toepassing van deze tijdelijke maatregel zal geen sprake meer zijn van een gefractioneerde betaling waarbij de lidstaten btw stapsgewijs innen. De afdracht vindt in zijn geheel plaats door de laatste schakel in de keten die levert aan de (particuliere) eindconsument. Op deze manier wordt btw-carrouselfraude in de tussenliggende schakels voorkomen. De informatie die naar aanleiding van deze tijdelijke maatregel wordt verkregen, kan bovendien nuttig zijn om een beslissing te nemen over wat de meest efficiƫnte manier is om btw-fraude te bestrijden.

Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad van 26 en 27 januari.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/01/23/bijlage-geannoteerde-agenda-eurogroep-en-ecofinraad-van-26-en-27-januari