Het voorstel voor de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn werd tot 16 augustus 2016 ter consultatie aangeboden. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft in hun reactie gesteld dat het van belang is dat de ‘Implementatiewet’ geen strengere eisen introduceert dan de Richtlijn. Daarnaast vraagt de KNB een overgangsregeling voor een jaar om ervoor te zorgen dat instellingen maatregelen kunnen treffen om de nieuwe wet na te kunnen leven.

Het voorstel bevat onder meer verplichtingen bij cliëntenonderzoek alsmede een kader voor bestuursrechtelijke sancties en een verplicht UBO-register.

De KNB vindt dat belangrijke definities zoals die van ‘Ultimate Beneficial Owner’ (UBO) en ‘Politiek Prominente Persoon’ (PEP) in de wet moeten worden opgenomen. Voor zover dit niet mogelijk is verzoekt de KNB dan ‘voorhangprocedures’ te volgen om een parlementair debat hierover mogelijk te maken.

Bron

https://www.knb.nl/nieuwsberichten/knb-reageert-op-voorstel-aanpassing-wwft