De Nederlandsche Bank (DNB) en de Financial inlichtingen eenheid (FIU) vragen trustkantoren om alertheid nu het aantal meldingen met 25% is gedaald in 2015.

In de voorgaande jaren (2013 en 2014) waren de meldingen toegenomen terwijl in 2015 het aantal meldingen zakte van 201 tot 148. Het aantal trustkantoren dat een melding deed, is daarentegen hetzelfde gebleven. Ondanks het feit dat het aantal trustkantoren gelijk is gebleven, zijn zij nog steeds relatief beperkt. Dit roept volgens DNB steeds weer dezelfde vragen op: zijn de niet-meldende trustkantoren zich wel voldoende bewust van hun wettelijke plicht om ongebruikelijke transacties te melden? Zijn ze alert op subjectieve indicatoren en is hun transactiemonitoring adequaat? En ten slotte, kunnen trustkantoren in de praktijk goed uit de voeten met de interne procedures voor het analyseren en melden van (mogelijk) ongebruikelijke transacties?

Indien DNB in haar onderzoeken stuit op niet of te laat gemelde ongebruikelijke transacties, zal zij dit de trustkantoren zwaar aanrekenen en overgaan tot het doen van aangifte bij het OM.

Bron

http://www.dnb.nl/nieuws/dnb-nieuwsbrieven/nieuwsbrief-trustkantoren/nieuwsbrief-trustkantoren-juni-2016/dnb343123.jsp#