Belanghebbende heeft, na daartoe te zijn uitgenodigd, herinnerd en aangemaand, geen aangifte inkomstenbelasting gedaan over 2011. De inspecteur heeft daarin aanleiding gezien om ambtshalve de aanslag vast te stellen. Daarbij heeft de inspecteur tevens een verzuimboete van € 984 opgelegd.

In geschil is onder meer of de verzuimboete terecht en tot het juiste bedrag is opgelegd.

De Rechtbank is van oordeel dat aan belanghebbende terecht een verzuimboete is opgelegd. Voor zover belanghebbende heeft bedoeld een beroep te doen op het draagkrachtbeginsel, is dit naar het oordeel van de Rechtbank onvoldoende onderbouwd.

Op grond van vaste jurisprudentie dient de draagkracht van belanghebbende te worden beoordeeld op basis van de gegevens van dit moment. Daarover heeft belanghebbende geen gegevens verstrekt zodat de Rechtbank niet kan vaststellen dat belanghebbende minder draagkrachtig is. De Rechtbank acht de boete van € 984 passend en geboden.

Wel ziet de Rechtbank aanleiding om de boete te verminderen in verband met de overschrijding van de redelijke termijn. De boete is bekendgemaakt op 17 juli 2013 en de redelijke termijn is daarmee met meer dan 3 jaar overschreden. De Rechtbank matigt de boete met 20% tot € 787.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBGEL:2018:5372