De staatssecretaris heeft gereageerd op vragen van de vaste commissie van Financiën over btw-carrouselfraude en het tegengaan van terrorismefinanciering.

De staatssecretaris geeft onder andere aan dat de lidstaten op dit moment het voorstel voor een algehele verlegging van btw bespreken. Het kabinet heeft aangegeven vooralsnog geen gebruik te maken van de (tijdelijke) algehele verleggingsregeling. Nog los van het feit dat Nederland op dit moment niet aan de voorwaarden van die regeling lijkt te voldoen, heeft de toepassing ervan volgens de staatssecretaris grote gevolgen voor het bedrijfsleven en de Belastingdienst. De invoer van een algehele verleggingsregeling dwingt het bedrijfsleven om ingrijpende wijzigingen in hun administratie- en IT-systemen door te voeren. Deze wijzigingen gelden uiterlijk tot en met 30 juni 2022 en moeten daarna weer ongedaan worden gemaakt, omdat het normale btw-systeem weer van toepassing is. Dit betekent in relatief korte tijd tweemaal een (aanzienlijke) aanpassing met bijbehorende kosten voor het bedrijfsleven. Daarnaast zal het toezicht van de Belastingdienst voor een relatief korte periode ingrijpend wijzigen. Een veel groter aantal ondernemers wordt namelijk verantwoordelijk voor een juiste voldoening van btw op aangifte. Het gewijzigde systeem van voldoening van btw vergt daarom een nieuwe handhavingsstrategie, waarin controles op een andere manier moeten worden verricht. Dit leidt tot een toename in de uitvoeringslasten. Daarbij zijn ook de effecten op de schatkist onzeker, doordat andere frauderisico’s ontstaan.

De staatssecretaris geeft ten aanzien van het bestrijden van terrorismefinanciering van groot maatschappelijk belang is. Nederland zet zich hier zowel in nationaal als in internationaal verband actief en sterk voor in. Daarbij is het snel kunnen inspelen op (nieuwe) wegen die daarvoor kunnen worden gebruikt cruciaal. Dat gebeurt onder meer in het Financieel Expertisecentrum; in dit samenwerkingsverband werken de FIU, de AFM, de DNB, de FIOD, de Belastingdienst, het OM en de nationale politie samen.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/05/12/schriftelijk-overleg-btw-carrouselfraude