De maanden april en mei zijn slechte maanden gebleken voor sigarettensmokkelaars die het gericht hadden op de Europese zwarte markt. Het Europees Bureau voor Fraudebestrijding (OLAF) heeft naar eigen zeggen bijgedragen geleverd om de smokkel van 178 miljoen sigaretten te voorkomen gedurende deze periode. Door deze antismokkel operatie zou een het verlies van 35 miljoen euro aan geschatte belastinginkomsten zijn voorkomen.

Sigarettensmokkel veroorzaakt jaarlijks volgens OLAF enorme verliezen aan gederfde belastinginkomsten in de EU door ontdoken douanerechten en overige belastingen. OLAF onderzoekt gevallen van douanefraude als zij financieel schadelijk zijn voor de Europese belastingbetaler. OLAF heeft een mandaat om sigarettensmokkel te bestrijden als onderdeel van de inspanningen van de EU om dit verschijnsel tegen te gaan.

Instantie: OLAF
Datum nieuwsbericht: 02-07-2015

http://ec.europa.eu/anti_fraud/media-corner/press-releases/press-releases/2015/20150702_01_en.htm