Aan verdachte wordt onder meer tenlastegelegd dat hij een ambtenaar van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) heeft omgekocht, belastingfraude heeft gepleegd door opzettelijk onjuiste aangiften omzetbelasting in te dienen en fraude heeft gepleegd met het PGB-systeem.

Verdachte drijft sinds 8 november 2004 een eenmanszaak onder verschillende handelsnamen. Verdachte diende tot het laatste kwartaal van 2009 alle kwartaalaangiften omzetbelasting zelf in. Verdachte heeft te dier zake verklaard dat de bedragen aan voorbelasting en omzet in de aangiften zijn geschat. De hoogte van deze bedragen zou gebaseerd zijn op voorgenomen investeringen. Wanneer verdachte wordt voorgehouden dat het door hem opgegeven bedrag aan betaalde voorbelasting gelijk staat aan een omzet van ruim € 500.000, verklaart verdachte dat hij een dergelijk bedrag nooit aan inkopen of kosten heeft betaald.

Het Hof neemt bij de bepaling van de op te leggen straf mee dat verdachte een ambtenaar van het CIZ heeft omgekocht ten einde valse indicatiestellingen voor familieleden en andere personen afgegeven te krijgen. Vervolgens heeft verdachte samen met zijn partner, zijn neef, diens vrouw en anderen, met wie hij naar het oordeel van het Hof een criminele organisatie vormde, bijna twee jaar lang niet geleverde zorguren gedeclareerd en daarmee voor ruim € 500.000 gefraudeerd. Verdachte kan naar het oordeel van het Hof als een spil binnen deze PGB-fraude worden aangemerkt. De criminele organisatie heeft veelvuldig documenten vervalst, zorgkantoren en het CIZ opgelicht en aanzienlijke bedragen witgewassen. Door op deze manier te handelen hebben verdachte en zijn mededaders naar het oordeel van het Hof op schaamteloze wijze misbruik gemaakt van het PGB-systeem. Fraude met AWBZ gelden in het algemeen, maar zeker in deze omvang, tast het fundament aan van de in het kader van de AWBZ te verlenen zorg en leidt tot ontwrichting van een zorgvuldig uitgebalanceerd en uit de publieke middelen gefinancierd systeem van zorg voor en ondersteuning van mensen die de hulp langdurig of blijvend nodig hebben.

Naast de PGB-fraude heeft verdachte naar het oordeel van het Hof jarenlang gefraudeerd met omzetbelasting en ten onrechte ongeveer € 85.000 aan voorbelasting ontvangen van de Belastingdienst. Verdachte heeft hierbij valse documenten aan de Belastingdienst overgelegd ten einde zijn fraude te verhullen.

Alles afwegende – in aanmerking nemende dat de redelijke termijn met 9 maanden is overschreden – is het Hof van oordeel dat een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 30 maanden passend en geboden is.

Gerechtshof Den Haag 15 september 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:2648

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHDHA:2017:2648