Fraude kent veelal een papertrail waarbij adviseurs, vermogensbeheerders, banken en zakelijke relaties betrokken zijn. Tijdens een strafrechtelijk onderzoek zet het Openbaar Ministerie de nodige (dwang)middelen in om daarin inzicht te verkrijgen. Papier is evenwel ‘geduldig’. Het (ver)horen van de betrokkenen dient ertoe de achtergronden maar ook de kennis en mate van verwijtbaarheid vast te kunnen stellen.

Lange tijd was het gebruikelijk dat op de dag waarop de FIOD of een andere opsporingsinstantie in het kader van een strafrechtelijk onderzoek doorzoekingen (invallen) en/of vorderingen tot uitlevering van stukken deed, ook direct verdachten werden aangehouden en getuigen werden gehoord. Dat gebeurt nog steeds, maar inmiddels wordt steeds vaker gekozen voor een andere aanvliegroute. Daarbij doet de FIOD eerst onderzoek aan de hand van alle in beslag genomen informatie. Er volgt dan een periode van radiostilte. Voor de buitenwacht lijkt het er dan wellicht op dat de zaak een stille dood sterft. Niets is dan vaak minder waar, er wordt gewerkt aan het voorbereiden van verhoren van verdachten en getuigen.

Ook voor deze getuigen en verdachten is het van groot belang dat zij zich goed prepareren op een dergelijk verhoor.

Het onderscheid in de verdachte- of getuigestatus alsmede het onderscheid in verhorende instantie (opsporingsambtenaar, rechter-commissaris of zittingsrechter) brengt met zich dat de rechten en verplichtingen verschillend zijn. In sommige gevallen kan er een verplichting zijn tot spreken, terwijl dit in andere situaties een schending van de geheimhouding kan opleveren. Voor bijvoorbeeld dga’s, accountants, belastingadviseurs en ondernemers is dit doorgaans onbekend terrein. Onze advocaten hebben vele zaken afgewikkeld maar ook onderhanden waarin deze materie aan de orde was en is. Ook verlenen wij veelvuldig bijstand voorafgaand en tijdens een verhoor.