Fraudezaken gaan vaak hand in hand met aanverwante delicten. Daartoe behoren onder andere valsheid in geschrifte, deelname aan een criminele organisatie en witwassen, maar ook delicten als verduistering, corruptie, valsheid in geschrifte, oplichting, douanedelicten en bijvoorbeeld overtreding van de Sanctiewet. Deze delicten worden ten laste gelegd naast belastingfraude, maar worden ook met grote regelmaat sec ten laste gelegd.

Naast FIOD onderzoeken kunnen soortgelijke onderzoeken worden ingesteld door bijvoorbeeld DNB, AFM, ACM, BFT, de Inspectie SZW en Team POSS. Ook lopen onderzoeken in sommige gevallen parallel.

Er is veelal sprake van langlopende onderzoeken. Het Openbaar Ministerie voert in deze zaken steeds vaker een actief persbeleid. De media-aandacht die daarvan het gevolg is leidt doorgaans tot grote schade voor betrokken bedrijven en particulieren. Ook kan deze media aandacht weer andere problemen oproepen zoals bijvoorbeeld het beëindigen van de bankrelatie door de bank of het opzeggen van financieringen of er kunnen bijvoorbeeld problemen ontstaan met vergunningaanvragen (Wet BIBOB).

Het is voor een goede verdediging van belang kennis en ervaring te hebben op het terrein van deze financieel economische delicten, maar ook om in een vroeg stadium de risico’s over de volle breedte te signaleren zodat daarop kan worden geanticipeerd. Onze advocaten volgen de ontwikkelingen op de voet en beschikken daardoor over ruime expertise op deze gebieden.