Eén van de specialismen van kantoor is het bijstaan van cliënten in een strafrechtelijke (FIOD-)zaak.

Voor de beoordeling van de zaak en het uitstippelen van een processtrategie is niet alleen van belang dat de strafrechtelijke aspecten van een zaak worden doorgrond. Minstens zo belangrijk is het om de onderliggende fiscale wetgeving te duiden. Of de stelling van de Officier van Justitie dat een belastingaangifte (opzettelijk) onjuist is ingevuld, kan worden bewezen, is een vraag die mede op basis van de belastingwetgeving moet worden beantwoord. Veruit de meeste advocaten van het kantoor zijn (ook) afgestudeerd in het belastingrecht en hebben om die reden een voorsprong op advocaten uit de commune strafpraktijk.

Een FIOD-zaak gaat veelal gepaard met parallelle fiscale procedures en soms zelfs ook met bestuurlijke boeten. Uiteraard is cruciaal dat deze procedures op elkaar worden afgestemd. Voorkomen moet worden dat ten overstaan van de belastingrechter standpunten worden verdedigd, die voor de afloop van de strafzaak negatief kunnen uitwerken. Of andersom. De advocaten van kantoor kunnen zowel de fiscale procedures als de strafzaken ‘doen’. Als daar niet voor wordt gekozen, is een goede afstemming met de betrokken belastingadviseur van groot belang. De ervaring leert dat de advocaten van kantoor vanwege hun achtergrond zeer wel in staat zijn deze afstemming op een vlotte en constructieve wijze te bereiken.

Wij bereiden advieskantoren en bedrijven voor op een onverwacht bezoek van de FIOD zodat daaraan op zorgvuldige wijze invulling kan worden gegeven. Tevens bereiden wij personen voor op een (mogelijk) verhoor bij de FIOD. De verhorend ambtenaren ‘verstaan’ hun vak over het algemeen. Zij zijn bedreven in het verkrijgen van een verklaring. Voor de meeste getuigen en verdachten is het echter de eerste (en enige) keer dat ze zoiets meemaken. Een goede voorbereiding en een bepaling van de geldende wettelijke rechten en plichten is dan cruciaal.  Afgewogen kan worden of u mondeling of bijvoorbeeld schriftelijk inhoudelijk wilt gaan verklaren en wat de gevolgen daarvan zouden kunnen zijn of dat eerst het gehele dossier met alle onderzoekshandelingen wordt afgewacht.

Desgewenst kunt u ook een verhoortraining volgen. Wij kunnen u daarin begeleiden en wijzen ook op de site www.verhoortraining.nl.  Als u hieromtrent vragen heeft horen wij dat natuurlijk graag.