Ook belastingadvieskantoren of accountantskantoren kunnen worden geconfronteerd met een bezoek van de FIOD. Het is handig als bekend is hoe er gehandeld moet worden bij een onverwachts FIOD bezoek. In dat kader dient een handzame kantoormanual/handleiding aanwezig te zijn waarin de handelwijze is beschreven; met wie wordt contact opgenomen, wie staat de FIOD te woord en wie niet. Indien een bezoek wordt aangekondigd of indien het lukt tijd te creëren voordat met de FIOD ambtenaren in contact wordt getreden, is het raadzaam (al dan niet tezamen met een advocaat) de handleiding door te nemen teneinde de (basis)kennis omtrent de rechten en plichten op te frissen. In deze fase al kan oriënterend (telefonisch) contact worden gezocht met de advocaten van ons kantoor. Desgewenst kan ons kantoor uiteraard ook bij het opstellen/actualiseren van een dergelijke handleiding helpen. Ook hebben wij een HTML-bestand beschikbaar waarmee een kantoor/bedrijf ‘FIOD-proof’ kan worden gemaakt. Dit bestand kan op het bureaublad van de computers worden geplaatst (zodat het naslagwerk niet onderin een lade verstopt is) en bevat een handleiding voor de receptioniste, de kantoorverantwoordelijke en de persoon voor wie de FIOD belangstelling heeft.