Indien aan de zijde van de Belastingdienst, het Openbaar Ministerie of een andere toezichthoudende autoriteit een vermoeden bestaat van een strafbaar feit of strafbare feiten, kan een strafrechtelijk onderzoek worden opgestart. Daarbij worden doorgaans opsporingmethoden ingezet die een vergaande inbreuk maken op vrijheden en de privacy van burgers. Professionele bijstand vanaf het eerste moment is van belang. Opsporingsmedewerkers zijn bedreven en ervaren in het werk dat zij doen, terwijl het voor de betrokkenen in strafrechtelijke onderzoeken over het algemeen de eerste keer is dat zij zoiets meemaken. Wij staan cliënten bij in de voorfase waarin de FIOD of een andere instantie onderzoek verricht en tijdens de eerste verhoren (zowel verdachte- als getuigenverhoren) worden afgenomen, er informatie (zowel nationaal als internationaal) wordt gevorderd en er invallen plaatsvinden. Ook kan het aangewezen zijn daaraan voorafgaand al voorbereid te worden op mogelijke acties, bijvoorbeeld door verhoortrainingen.

De advocaten van ons kantoor zijn niet alleen bedreven in het met verve verdedigen van onze cliënten mocht het tot een zitting komen, ook hebben wij ruime ervaring in het voorkomen van een zitting door met het Openbaar Ministerie tot overeenstemming te komen omtrent een (buitengerechtelijke) afdoeningsmodaliteit. In dat kader wordt er een pro-actieve houding aangenomen. Teneinde de Officier van Justitie te overtuigen de zaak te seponeren, dan wel een minnelijke uitweg te accepteren, wordt inhoudelijk weerwerk geleverd naar aanleiding van de rapportages van de FIOD en de Belastingdienst. Aldus wordt bereikt dat de proceskansen en -risico’s duidelijk worden, op basis waarvan veelal een oplossing kan worden gevonden.

Ons kantoor is op strafrechtelijk gebied gespecialiseerd in fiscale (FIOD) zaken. Naast belastingfraude kan daarbij ook worden gedacht aan delicten als valsheid in geschrifte, deelname aan een criminele organisatie en witwassen. Daarnaast behandelen onze advocaten aanverwante kwesties en delicten zoals bijvoorbeeld corruptie, omkoping, procedures op grond van de Sanctiewet, de wet economische delicten en de Wwft.