De afgelopen jaren is ook het afpakken van crimineel vermogen tot een speerpunt verworden van het Openbaar Ministerie. Die insteek kan resulteren in het leggen van (omvangrijke) beslagen, nationaal maar ook internationaal. Ook kan een ontnemingsprocedure aan de orde zijn in zaken die niet louter zien op belastingfraude. Het is van groot belang ook in ontnemingszaken direct verweer te voeren.