Belastingplichtigen en hun belastingadviseurs kunnen fiscale procedures zelf voeren. Bij grote belangen is professionele raad en bijstand echter onmisbaar. Allereerst dient een gedegen analyse te worden gemaakt van de zaak en de proceskansen en -risico’s. Op basis daarvan dient in goed overleg een marsroute te worden uitgestippeld. Kennis en ervaring met fiscale procedures is daarvoor een vereiste.

Het fiscale procesrecht is complexer geworden. Kwesties als de volledigheid van het procesdossier, de werking van de geheimhoudingskamer, de omvang van de rechtsstrijd, de tijdigheid van het aanbieden van bewijs, de doorwerking van de informatiebeschikking, de omkering en verzwaring van de bewijslast, het al dan niet aantekenen van (incidenteel) hoger beroep en het oproepen en horen van getuigen, zijn aspecten van het formele belastingrecht waarmee de advocaten van De Bont Advocaten zeer bekend zijn aangezien zij daarmee regelmatig worden geconfronteerd. Misslagen op deze wezenlijke punten van een procedure kunnen het uiteindelijke resultaat nadelig beïnvloeden net zo goed als beheersing van het procesrecht tot succes kan leiden.

De uitkomst van een fiscale procedure wordt voor een belangrijk gedeelte bepaald door de vraag wie de bewijslast draagt. Kennis van de regels van het bewijsrecht is voor het voeren van een fiscale procedure dus van eminent belang. Het feit dat in fiscale procedures bewijs kan worden geleverd door vermoedens zal velen verbazen. Desalniettemin komt het steeds vaker voor dat een inspecteur door het opsommen van allerlei veronderstelde feiten en omstandigheden, veronderstellingen en suggesties probeert een vermoeden te creëren. Een onderschatting van deze strategie dient te worden voorkomen, nu slechts een juiste beoordeling van de bewijsregels tot de gewenste uitkomst van de fiscale procedure kan leiden.

De advocaten van De Bont Advocaten hebben ruime ervaring en expertise in het voeren van procedures, niet slechts met het opstellen van processtukken, maar ook met het horen van getuigen en deskundigen alsook met het mondeling bepleiten van een zaak ten overstaan van een rechter.