Het (vermeende) niet naleven van de Wwft-verplichtingen kan ook vanuit de beroepsorganisatie gevolgen hebben. Een tuchtklacht is een ware nachtmerrie voor een professional. In procedures bij de Raad van Tucht en Raad van Beroep staan onze advocaten NOB- en RB-leden bij die zich dienen te verweren tegen klachten jegens hen.

Niet alleen op compliance terrein, maar ook bijvoorbeeld bij het verwijt van schending van de geheimhoudingsverplichting, van ondeugdelijke advisering of van het niet doen van voldoende onderzoek kan een tuchtrechtelijke procedure worden opgestart. Ook in deze procedures staan wij de professional met raad en daad ter zijde.