De belastingadviseur en ook andere professionals moeten anno nu van alle markten thuis zijn – niet alleen op fiscaal terrein maar ook op compliance gebied.

Bij de totstandkoming van een nieuwe relatie dient de belastingadviseur op basis van de Wwft de potentiƫle klant te screenen in het kader van de KYC-verplichting. Na totstandkoming van de opdracht behoort de relatie periodiek te worden gemonitord en ook dat moet worden vastgelegd. In het kader van de dienstverlening moet de adviseur daarnaast zijn ogen open houden voor mogelijke ongebruikelijke transacties die nopen tot het doen van een melding bij de FIU, van welke melding hij zijn eigen klant niet op de hoogte mag brengen. De overheid verwacht in toenemende mate van de adviseur dat hij als poortwachter fungeert, terwijl eveneens de belangen van de klant, van het kantoor alsook de eigen positie moeten worden bewaakt. Een pittige klus!

Gelukkig zal een professional bij twijfel of bij vragen zich veelal kunnen wenden tot de compliance officer, een collega dan wel de Wwft-verantwoordelijke op het kantoor. Soms kan het echter raadzaam zijn om de casus aan een derde voor te houden die er van een afstand naar kan kijken. De Bont Advocaten kan als sparring partner fungeren bij vragen omtrent de vele open normen die de Wwft kent. Het komen tot een goede afweging is temeer van belang nu de consequenties van het niet naleven van de wirwar aan verplichtingen verstrekkende gevolgen kan hebben voor de adviseur zelf maar ook voor het kantoor.

De advocaten van ons kantoor hebben ruime ervaring in het onverhoopte geval het BFT besluit tot een onderzoek, een boete oplegt of zelfs het Openbaar Ministerie ten tonele verschijnt.