Op 2 november 2015 heeft Stichting Tuchtrecht Banken (hierna: de Stichting) bij de Autoriteit Persoonsgegevens een voorgenomen verwerking van persoonsgegevens gemeld. De Stichting is voornemens strafrechtelijke gegevens en gegevens over onrechtmatig hinderlijk gedrag, in verband met een tuchtrechtelijk opgelegd verbod, te verwerken in het Tuchtrechtelijk Register (de zogenoemde zwarte lijst). Het begrip ‘strafrechtelijke gegevens’ heeft betrekking op zowel een veroordeling als op de min of meer gegronde verdenking van strafrechtelijk gedrag.

Het feit dat iemand geregistreerd staat, wordt gedeeld met de deelnemende banken om recidive helpen te voorkomen en bij te dragen aan de integriteit van personen werkzaam in de bancaire sector.

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft deze zwarte lijst van de Stichting rechtmatig verklaard. De toezichthouder concludeert dat deze zwarte lijst van bankmedewerkers voldoende privacy waarborgen bevat.

Bron:
Besluit inzake de verklaring omtrent de rechtmatigheid van de verwerking Tuchtrechtelijk Register Stichting Tuchtrecht Banken van Stichting Tuchtrecht Banken; z2015-00894

http://accountantweek.nl/artikel/zwarte-lijst-van-stichting-tuchtrecht-banken-rechtmatig