Naar aanleiding van een tweede WOB-verzoek omtrent het landelijk project inning balansschulden omzetbelasting (Actie balansschulden omzetbelasting), heeft de staatssecretaris op 18 juli 2016 medegedeeld dat het op 8 mei 2015 openbaar gemaakte plan van aanpak en de werkinstructie onveranderd zijn gebleven. Nadien is wel een memo voor medewerkers van de Belastingdienst verschenen, echter is deze voor intern beraad en wordt – gelet op het belang van de processtrategie – niet overgelegd. Er is geen projectgroep samengesteld. De staatssecretaris geeft geen antwoord op de vraag naar het aantal nog uit te voeren boekenonderzoeken, omdat dit aanwijzingen kan opleveren voor calculerend gedrag van belastingplichtigen. In de jaren 2014 en 2015 zijn er respectievelijk 523 en 557 boekenonderzoeken uitgevoerd. Eveneens geeft de staatssecretaris geen antwoord op de vraag naar het aantal opgelegde medepleeg- en vergrijpboeten aan accountants en adviseurs, nu deze informatie niet is vastgelegd in documenten De WOB bevat geen plicht om gegevens te vervaardigen die niet in bestaande documenten zijn neergelegd, ongeacht de mate van inspanning.

http://www.futd.nl/futd/fida_archive.jsp?nummer=20164248

Het document van 8 mei 2015, met daarin het plan van aanpak en de werkinstructie treft u hier aan : Bijlage bij WOB verzoek