De Staatssecretaris van Financiën heeft het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst (BBBB) gewijzigd in verband met het verhogen van de boete bij inkeer van verzwegen vermogen van 60% naar 120%, ingaande per 1 juli 2016.

Van een strafverminderende omstandigheid is sprake wanneer een belastingplichtige tot inkeer komt en twee jaren of meer zijn verstreken na het beboetbare feit. De vergrijpboete kan in dergelijke gevallen worden gematigd tot 40% van het wettelijk maximum van 300%.

Ministerie van Financiën 28-6-2016, nr. BLKB2016/695M

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-34921.html

en

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-34921-n1.html