Opsporingsambtenaren van de douaneautoriteiten in elk EU-land hebben vanaf 1 september de beschikking gekregen over nieuwe IT-tools, waarmee onregelmatigheden effectiever worden opgespoord. Als gevolg van een wetswijziging zijn er door het Antifraudebureau van de Europese Commissie twee nieuwe databases (Container Status Messages en Import-Export-Transit) in gebruik genomen. De databases registreren welke route containers op zeeschepen afleggen, waardoor verdachte zendingen kunnen worden gevolgd. Daarnaast worden uitvoergegevens verzameld van producten als tabak, alcohol en brandstoffen.

Naast de ingebruikname van de databases zorgt de wetswijziging van douaneregels ervoor dat het OLAF-onderzoek sneller zou moeten verlopen, omdat EU-landen alle relevante documenten binnen een bepaalde termijn moeten verstrekken. Ook wordt het voor OLAF makkelijker om informatie uit andere landen als bewijsmateriaal te gebruiken in nationale gerechtelijke procedures.

Antifraudebureau van de Europese Commissie (OLAF), 1 september 2016

http://ec.europa.eu/anti-fraud/media-corner/news/01-09-2016/eu-customs-investigators-get-new-powerful-tools-combat-fraud_nl