De wet gaat per 1 januari 2018 van kracht in de Advocatenwet, de Gerechtsdeurwaarderswet en de Wet op het notarisambt. Deze wet regelt in het vervolg de doorberekening van kosten van toezicht op notarissen en gerechtsdeurwaarders en de kosten van tuchtrechtspraak van advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders aan de beroepsgroepen. Deze wijziging zou de effectiviteit, kwaliteit- en integriteitsbewaking van de beroepsgroepen moeten verbeteren.

Volgens de Memorie van Toelichting is de ratio voor het doorbelasten van de kosten van toezicht en tuchtrechtspraak tweeledig. Ten eerste hebben de beroepsbeoefenaren zelf primair voordeel van het wettelijke toezicht en de tuchtrechtspraak. Het tuchtrecht draagt immers enerzijds bij aan het zuiver houden van de beroepsgroep en het voorkomen van ongewenste uitwassen. Anderzijds draagt het tuchtrecht bij aan het vertrouwen van de samenleving in de kwaliteit en integriteit van de beroepsbeoefenaren. Ten tweede zorgt doorbelasting van de kosten voor een financiële prikkel om te zorgen voor een efficiënte wijze van inrichting van de kwaliteits- en integriteitsbewaking binnen de beroepsgroepen zelf, aldus de MvT.

De wet zou in 2017 ingaan, maar door een interventie van het CDA in de Eerste Kamer gaat de wet pas op 1 januari 2018 in. Het CDA benadrukte dat de doorberekening van de kosten voor tucht en toezicht uitvoeringsproblemen geeft bij het notariaat. Door het uitstellen van de wet is de kans groot dat de wet over een garantiefonds dan ook is aangenomen, aldus de KNB.

Volgens het KNB zal de wijziging het notariaat naar verwachting € 4,7 miljoen per jaar kosten. De KNB is dan ook al jaren in gesprek met het ministerie van Veiligheid en Justitie over een garantiefonds waarmee bepaalde kosten kunnen worden gedekt. Het garantiefonds zorgt ervoor dat het genoemde bedrag niet hoeft te worden betaald door de notaris, maar via een heffing op elke akte wordt doorberekend aan de klant. Het wetsvoorstel garantiefonds is op 15 december 2016 in consultatie gegaan en loopt tot 16 januari 2017.

https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34145_wet_doorberekening_kosten

https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20150206/memorie_van_toelichting_3/info

https://www.knb.nl/nieuwsberichten/wet-doorberekening-kosten-tucht-en-toezicht-aangenomen-door-eerste-kamer

https://www.internetconsultatie.nl/garantiefonds