Belanghebbende exploiteert een administratiekantoor. Belanghebbende heeft over de jaren 2011 tot en met 2014 aangiften omzetbelasting gedaan. De inspecteur heeft een boekenonderzoek aangekondigd en uitgevoerd bij belanghebbende naar aanleiding waarvan over de jaren 2011 tot en met 2014 naheffingsaanslagen omzetbelasting zijn opgelegd. Ook heeft de inspecteur over het tijdvak 1 januari 2012 tot en met 31 december 2014 een verzuimboete opgelegd van 10% van de nageheven omzetbelasting.

In geschil is of de verzuimboete terecht is opgelegd.

Het Hof overweegt dat een verzuimboete bedoeld is om naleving van de voorschriften in te scherpen. Aanwezigheid van enigerlei mate van verwijtbaarheid is niet vereist. De enkele niet-naleving van een verplichting is voldoende om een verzuimboete te belopen. De inspecteur heeft de verzuimboete opgelegd omdat belanghebbende te weinig omzetbelasting zou hebben betaald. Belanghebbende stelt zich op het standpunt dat zij de omzetbelasting begrepen in de oninbare debiteuren terecht heeft teruggevraagd. Er is sprake van een pleitbaar standpunt dan wel afwezigheid van alle schuld.

Het Hof overweegt dat voor het tijdvak 1 januari 2012 tot en met 31 december 2014 een verzuimboete van hoogstens € 450 passend en geboden is. Belanghebbende heeft in de aangiften omzetbelasting bedragen in aftrek gebracht die via een apart verzoek hadden moeten worden teruggevraagd. Daarnaast volgt uit het gesloten compromis dat zij haar aanspraak op teruggaaf in ieder geval tot een bedrag van € 4.500 niet aannemelijk heeft gemaakt. Belanghebbende heeft daardoor in het onderhavige tijdvak te weinig omzetbelasting op aangiften voldaan. Belanghebbende exploiteert een administratiekantoor en had kunnen of moeten weten dat haar handelwijze niet was toegestaan. Van een pleitbaar standpunt of afwezigheid van alle schuld is geen sprake. De correctie is bij wijze van compromis verminderd tot € 4.500. Het Hof acht een verzuimboete van € 450 passend en geboden.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2020:1981