In het fraudeonderzoek naar oplichting van SNS Property Finance worden 15 personen en hun vennootschappen verdacht van betrokkenheid bij oplichting, omkoping, valsheid in geschrift en witwassen in georganiseerd verband. Het OM heeft besloten een deel van deze verdachten te dagvaarden. Een ander deel van de zaken wordt afgedaan met een transactie.

Het OM is van mening dat de verdachten zelf – of via hun bedrijven – steekpenningen hebben betaald aan de hoofdverdachten uit het onderzoek. Het OM vermoedt dat zij dit deden als tegenprestatie voor (het behouden van) de aanstelling die hen door de hoofdverdachten was aangeboden bij SNS Property Finance. SNS zou niet op de hoogte zijn geweest van deze zogeheten kickbackbetalingen. In totaal zou er door deze verdachten ruim € 2.300.000 aan steekpenningen zijn betaald.

Het OM vindt het betalen van steekpenningen en het gebruik van valse facturen om die steekpenningen te verhullen, ernstige feiten. De verdachten hadden redelijkerwijs moeten aannemen dat SNS hiervan niet op de hoogte was.

Een transactie is volgens het OM voor een aantal verdachten een passende en evenwichtige afdoening, omdat de bedrijven en de natuurlijke personen waarmee wordt getransigeerd weliswaar steekpenningen hebben betaald, maar geen kickbackbetalingen hebben ontvangen. De steekpenningen die aan de hoofdverdachte zouden zijn betaald zouden tussen de € 45.000 en € 280.000 hebben gelegen. Naar het oordeel van het OM is gelet op de ernst van de feiten en de hoogte van het nadeel, de maximale taakstraf van 120 uur die in dit soort gevallen kan worden toegepast en een forse geldboete een passende reactie. Bij bepaling van de hoogte van de boete is rekening gehouden met het bedrag dat als steekpenning zou zijn betaald en de positie die de verdachten binnen SNS Property Finance hebben bekleed.

Nieuwsbericht OM, 3 november 2015

https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@91577/vervolging/